ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ