ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่นักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่นักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่นักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่นักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่นักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่นักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป